Vårt miljöarbete

Lune de Miel®, naturligt engagerade

Lune de Miel® är väl medvetna om våra miljö-utmaningar
och sedan länge engagerade i att arbeta med en hållbar och miljöansvarig strategi.

Vi utvärderar kontinuerligt våra rutiner och våra förpackningar
för att på bästa sätt bidra till att skydda vår planet och den biologiska mångfalden.

 

Ännu mer återvinningsbara
förpackningar

Självklart är Lune de Miels® alla doserflaskor 100% återvinningsbara.

Från 2020 är våra doserflaskor tillverkade av återvunnen plast.

Det här är en frivillig åtgärd som vi tagit redan nu trots att förordningen inte går i kraft före 2025.

 

100% återrvinningsbara

Större format för mindre
miljöpåverkan.

Du är också miljömedveten och ändrar dina dagliga rutiner för att skydda vår planet; vi gör dig sällskap på resan mot en friskare jord!

Vi utvecklar nya, större behållare, för att använda mindre förpackningsmaterial.

Under 2020 lanserar vi därför vår nya doserflaska på 1 kg.

Dessa behållare tillverkas dessutom av så lite material som möjligt. Det gör att förpackningarnas vikt minimeras.

Slutligen ser vi också till att alla våra förpackningar fylls upp helt för att utnyttja varje behållare maximalt, vilket ytterligare minimerar förbrukningen av förpackningar.

All vår honung är kontrollerad och garanterad*