Våra bin är friska och starka

För oss på Lune de Miel® är det en självklarhet att
respektera och skydda bina.

Friska bin producerar den bästa honungen

Lune de Miel® har alltid arbetat i övertygelsen att det är när bina kan leva och arbeta i de bästa naturliga förhållandena (utan föroreningar och buller, omgivna av ett överflöd av blommor och friskt vatten) som de har naturligt starka och friska. För oss har bina inga gränser.

Och det är självklart att friska bin producerar den bästa honungen. Det är därför som vi ber att våra biodlare åtar sig att placera sina kupor i skyddade områden.

Skyddade kupor i
bevarade områden

Våra passionerade biodlare har valt att arbeta i oförstörda områden. På så sätt kan de skydda sina bin.

Vi vet att våra biodlare har sina kolonier och flyttar runt sina kupor i områden som skyddas från alla föroreningar.

Alltefter säsong väljer våra biodlare de vackraste markerna täckta med nektarfyllda blommor för bina att arbeta med.

Lune de Miel® föddes i Yves Michauds kunnande, en pionjär inom säsongsmobil apikultur. Vi vill att våra förfäders biodlingskunnande ska föras vidare av våra biodlar-partners.

Bina bidrar till biologisk mångfald

Sedan mer än 100 miljoner år, pollinerar bin vilda blommor. De är nyckeln till vår framtid, men trots det står de idag hotade av många olika faror.

Det är därför som Lune de Miel® månar så om bina.

All vår honung är kontrollerad och garanterad*