Vår honungsgaranti

Bina är helt fria

Visste du att bina kan samla nektar från en yta på 30 km² runt kupan?

Bi-odlarna vet exakt var deras kupor är men de kan inte veta varifrån bina har samlat in nektarn.

I en omgivning med föroreningar kan bina få med sig insektsgifter, antibiotika, ogräsbekämpningsmedel och andra ämnen hem till kupan.

Eftersom bina är helt fria analyserar Lune de Miel® all sin honung i sina specialiserade laboratorier för att kunna garantera att den inte innehåller några sådana ämnen och är 100% ren och naturlig*.

Honung kan också förfalskas med tillsatser av socker eller för mycket sockersirap. Lune de Miel® är särskilt vaksam mot detta och investerar i noggranna laboratorie-analyser för att garantera att produkten av binas arbete fortfarande är 100 % ren och naturlig.

Varje honung vi säljer är minutiöst kontrollerad
i ett Cofrac*-auktoriserat laboratorium.

Det här laboratoriet utförde
166 970 analyser under 2019

Dessutom kontrolleras varje år fler än en miljon kupor.

Lune de Miel® arbetar nära sina biodlar-partners och de har alla signerat åtagandet « Api-qualité ».

Det händer trots detta att Lune de Miel® tvingas refusera honung som inte uppfyller våra kvalitetskrav.

Under 2019 avvisades 37% av den honung som Lune de Miel® erbjöds.

Varje burk kontrolleras
två gånger

Den första kontrollen sker precis efter skörden; våra biodlar-partners skickar ett prov till Lune de Miel® för analys.

Den andra kontrollen sker när honungen kommit till oss och förpackas. Då görs alla de analyser som ger varje honung sin egen identitet.

På så vis kan vi vara säkra på att all honung som vi förpackar uppfyller våra strikta kvalitetskrav!

Ett id-kort för honung

Ursprung, kvalitet, renhet…

All vår Lune de Miel®-honung analyseras och kontrolleras av ett auktoriserat laboratorium utrustat med IRMN-teknik (Identification par Résonance Magnétique Nucléaire).

Med denna spets-teknik kan vi ta fram ett veritabelt id-kort för varje honung och försäkra oss om dess äkthet, d.v.s. dess blomster-ursprung, dess geografiska ursprung, dess renhet och färskhet.

Det är idag den mest pålitliga tekniken för att mäta en honungs renhet.

Här nedan ser vi IRMN-utrustningen i vårt analyslaboratorium.

Vårt uppdrag är att bevara honungen* 100% ren och naturlig.

Vi manipulerar den därför varsamt och så lite som möjligt:

En enkel
filtrering

Eftersom detta är en helt naturlig
produkt; får Lune de Miel®
ibland från sina partners
honung med lite vax-rester eller
delar av ett bi.

Lune de Miel® filtrerar honungen
i enlighet med gällande regler
och för konsumenternas trygghet.

Lagras i samma temperatur
som i kuporna

Efter filtreringen har Lune de Miel®
valt att lagra honungen
i förhållanden som liknar dem i kupan.

Den lagras därför i samma
temperatur som en kupa håller.

Lune de Miel® pastöriserar
inte sin honung.

En orörd
honung

Vi gör allt detta för att
kunna garantera att
i en burk från oss
hittar du bara naturlig,
opastöriserad honung, rik
på pollen, vitaminer och
mineraler, och med sin
ursprungliga smak och
nyttighet.

Vi erbjuder dig orörd honung så som bina framställt den.

* Intressant fakta: det är olagligt att kalla något för honung om det inte samlats in från plantor och av bin. Enligt honungsförordningen N°2003-587 från 30e juni, 2003, är honung det naturligt söta ämne som produceras av bin av arten Apis Mellifera från nektar av växter, eller utsöndringar från levande delar av växter, eller utsöndringar som lämnats på växterna av sugande insekter, där bina samlar in detta, förädlar genom att blanda med specifika material, avsätter, dehydrerar, lagrar och låter mogna i bikupan. Detta innebär att honung enbart innehåller nektar som förädlats av bin till honung: ingenting har tagits bort eller lagts till. Vi kommer inte att integrera det.

** Av det auktoriserade laboratoriet COFRAC – NF EN ISO/IEC 17025 – Licensierat av COFRAC Test n°1-5527, omfattningen av licensen finns på www.cofrac.fr)

All vår honung är kontrollerad och garanterad*